جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 410,000ریال 410,000ریال 410,000ریال
.net 1 410,000ریال 410,000ریال 410,000ریال
.ir 1 70,000ریال 70,000ریال 70,000ریال
.org 1 410,000ریال 410,000ریال 410,000ریال
.in 1 410,000ریال 410,000ریال 410,000ریال
.co 1 1,100,000ریال 1,100,000ریال 1,100,000ریال